Retningslinjer og vilkår for leie av stand i Pride Park.

1.0 Opprigg, nedrigg og åpningstider av stand:
1.1 Leietaker vil få tilgang til sin stand torsdag 8. juni fra kl. 12.00 for å rigge den klar.
1.2 Leietaker må rigge ut alt av sin stand mellom klokken 20.00 og 24.00 lørdag 10. juni. Dersom utstyr eller annet blir lagt igjen, og fører til forsinkelser av nedrigg av parken, kan Regnbuedagene i Bergen kreve kompensasjon av leietaker.
1.3 Leietaker plikter seg å holde sin stand åpen og bemannet fra kl. 15.00 til 20.00 torsdag 8. juni og fredag 9 juni, og 14.00 til 20.00 lørdag 10. juni.
1.4 Leietaker kan selv velge å holde sin stand åpent lengre enn 20.00 dersom de selv ønsker det.

2.0 Salg/utdeling av varer og tjenester
2.1 Leietaker kan ikke selge varer fra sin stand med mindre det har blitt gitt dispensasjon til dette fra Regnbuedagene i Bergen.
2.2 Mindre varer eller tjenester kan i begrenses omfang distribueres gratis ut til publikum. Dette gjelder varer som for eksempel kondomer, vann, små sjokolader eller drops, tilbud om SOI-testing, brosjyrer og lignende.
2.3 Utdeling av slike varer og tjenester skal forekomme i umiddelbar nærhet til deres egen stand. Det er ikke tillatt å vandre rundt i parken for utdeling av varer og tjenester.
2.4 Dersom deres distribusjon av gratis varer og tjenester blir oppfattet som pågående av publikum, kan Regnbuedagene nekte dere å dele dette ut.

3.0 Markedsføring og synlighet
3.1 I hovedsak er det kun tillatt å dekorere standen innvending med bannere og lignende som reklamerer for deres organisasjon.
3.2 Utenfor standen er det kun tillatt med et stk. beachflagg på høyre siden av standen per stand, og eventuelt Roll Ups/flagg inntil standen.

4.0 Støy
4.1 Bruk av mikrofon, megafon eller andre lydforsterkende hjelpemidler er ikke tillatt på standen.

5.0 Alkohol og rus på standområdet
5.1 Leietakers representanter på standen skal være edru når de er på jobb på standen.
5.2 Leietakers representanter kan ikke nyte alkohol eller andre rusmidler på standområdet, 5.3 Leietakers representanter kan ikke nyte alkohol eller andre rusmidler i umiddelbar nærhet til standen dersom representantene bærer t-skjorter eller lignende som gjør at de kan bli oppfattet som at de er på jobb på standen.
5.4 Etter en advarsel kan vedkommende blir bortvist fra Pride Park.
5.5 Etter flere advarsler, eller hvis dette er et gjentagende problem, kan denne avtalen termineres uten tilbakebetaling av leiebeløpet. Leietaker vil da bli bortvist fra området.

6.0 Seksuell trakassering og krenkede oppførsel
6.1 Leietaker plikter seg til å ta godt vare på sine egne representanter, og melde i fra til standansvarlig hos Regnbuedagene i Bergen dersom noen av representantene blir utsatt for seksuell trakassering og/eller krenkede atferd.
6.2 Dersom leietakers representanter seksuelt trakasserer gjester eller andre i Pride Park vil vedkommende bli vist bort. Ved grove hendelser vil Regnbuedagene i Bergen iverksette andre tiltak som å melde i fra til leietakers organisasjon og/eller anmelde
6.3 Dersom leietakers representanter utviser krenkede oppførsel mot Pride Parks gjester og andre, kan vedkommende bli bortvist fra område. Dersom dette er gjentagende problem kan leieavtalen om stand termineres uten at leietaker får tilbakebetalt leiebeløpet.

7.0 Opptak og kringkasting
7.1 Regnbuedagene i Bergen har rett til å kringskaste radio- og tv fra Pride Park. Regnbuedagene i Bergen har rettigheter til alle egne bilder og opptak.
7.2 Leietaker og leietakers representanter som ikke ønsker å bli avbildet må gi beskjed om dette til standansvarlig for Regnbuedagene i Bergen.

8.0 Erstatning og mangler
8.1 Regnbuedagene har rett til å kreve erstatning for skader som leietaker har påført standområdet, materiell eller Pride Park for øvrig.

9.0 Kansellasjon
9.1 Leietaker kan kansellere denne avtalen/bestillingen innen 1. april uten kostnad.
9.2 Leietaker kan kansellere denne avtalen/bestillingen innen 1. mai mot et gebyr tilsvarende halvparten av den totale leieprisen.
9.3 Leietaker kan kansellere denne avtalen/bestillingen etter 1. mai for et gebyr tilsvarende den totale summen av leieprisen.

10.0 Betaling
10.1 Det vil tilfalle en merverdiavgift på 25% for leie av standen i parken.
10.2 Faktura for leie skal være betalt innen 1. mai 2023
10.3 Dersom faktura ikke er innbetalt innen fristen vil denne avtalen termineres, og Regnbuedagene i Bergen kan leie standen vekk til en annen aktør.

11.0 Aksept og vilkår
11.1 Vilkårene som er beskrevet ovenfor er bindende akseptert gjennom bekreftelse gjort gjennom skjemaet «bestillingsskjema for standplass» og ved denne avtalen.