MØT SMITTEVERNSGRUPPEN! – Kommiteens nyeste, og kanskje viktigste, organ!

Da Korona-året 2020 kom og satte kjepper i hjulene for Regnbuedagene, måtte komiteen kaste seg rundt og arrangere en digital versjon av den planlagte festivalen. Nå har året 2021 kommet, og mange spørsmål står fortsatt ubesvart. Når kan vi være sammen igjen? Hvordan blir sommeren? Og ikke minst: Blir det festival til sommeren?

Svaret for vår del er ja! Selv om vi ikke med sikkerhet kan vite alle detaljene rundt hvordan årets festival vil foregå, er det én ting som er annerledes i enn i fjor: Vi har sjansen til å forberede oss.

I år har komiteen et nytt organ: Smittevernsgruppen.

– Sittevernsgruppen ble formet for å sikre at vi tar forholdsregler for å unngå spredning av Covid-19 under festivalen.

Kyriaki og Sissel i smittevernsgruppen har, i samarbeid med Pride Park-ansvarlig, ansvar for at festivalen følger alle gjeldende smittevernrestriksjoner og for å skape et trygt miljø for alle som ønsker å delta.

Hovedoppgaven vår er å designe smittevernstrategien for Regnbuedagene, som for eksempel tiltak før og under festivaluken. Vi har også ansvar for gjennomføringen av tiltakene under alle aktivitetene. I samarbeid med kommunen jobber vi for å lage en trygg pride-feiring for alle.

Smittevernsgruppen har en omfattende og utfordrende oppgave i den stadig varierende situasjonen vi befinner oss i.

Den største utfordringen vi har for øyeblikket, er usikkerheten som Covid-19 skaper. Vi vet ikke hvilke restriksjoner som vil gjelde i sommer. Der er mange regler og prosedyrer som må planlegges på forhånd og følges under festivaluken, og det er vanskelig å planlegge når vi ikke helt vet hva vi skal planlegge for.

For mange er festivalen en av de store begivenhetene i året. Blir det trygt å delta på festivalen i år?

Regnbuedagene tar smittevern på alvor, og vårt team jobber for å ivareta sikkerheten til alle våre deltakere. Vi følger til enhver tid helsemyndighetens gjeldende råd og restriksjoner, og så lenge man følger alle regler og anbefalinger fra både oss og myndighetene, skal det være trygt å delta på våre arrangementer. 

Sist men ikke minst det store spørsmålet på alles lepper: Blir det fysisk oppmøte på festivalen i år?

Det håper vi! Vi prøver å beholde så mange av aktivitetene fra tidligere år som mulig, samtidig som vi inkorporerer de nødvendige smittevernreglene. Vi følger kommunens retningslinjer når det gjelder smittevern, og vi innfører de anbefalte restriksjonene. Samtidig har covid-19 dyttet oss ut av komfortsonen, og bidratt til at vi må tenke mye nytt. Det tror jeg publikum vil oppleve til årets festival!

X