I 2021 skal vi danse sammen igjen

Det er med et tungt hjerte at vi må meddele at årets Regnbuedager i sin fysiske form vil bli avlyst, som følge av utbruddet av viruset COVID-19. Avgjørelsen har blitt tatt på bakgrunn av råd fra nasjonale og lokale myndigheter, og at Regnbuedagene i Bergen skal være med på den nasjonale dugnaden i denne vanskelige tiden.

Alle av festivalens fysiske arrangementer i juni blir avlyst. Arrangementene har årlig et samlet publikumsbesøk på 50 000, og kansellering innebærer store konsekvenser både for oss som arrangør, vårt publikum og ikke minst våre leverandører, artister og andre samarbeidspartnere. Vi har stor medfølelse med de som nå mister nok et oppdrag og inntektskilde, alle de frivillige som har jobbet i lang tid med festivalen og alle som har gledet seg til årets arrangementer.

Vi vet at i en tid preget av usikkerhet og hvor mange føler seg ensomme, er behovet for pride ekstra stort. For mange av dere er pride en arena for frihet, kjærlighet og samhold, et pusterom og en arena hvor man møter likesinnede. Festivalen arbeider derfor med alternative løsninger på hvordan vi kan markere pride og spre kjærlighet i juni, uten å gå på bekostning av liv og helse.

Vi håper dere alle vil ta vare på hverandre i tiden som kommer, og utvise solidaritet. Vi lover å gjøre alt vi kan for å lage løsninger som gir oss mulighet til å hylle mangfoldet og spre kjærlighet i juni, og gleder oss til nok en gang å male byen i regnbuens farger i 2021!

Festivalen vil også benytte denne anledningen til å takke alle våre støttespillere som står ved vår side gjennom en utfordrende periode!

Informasjon til dere som har bestilt billetter til “An Evening With Bianca Del Rio”:

Festivalen jobber for øyeblikket med å se på alternative datoer for showet, og vil komme tilbake med mer informasjon så snart som mulig. Dersom showet blir flyttet vil du få tilbud om ny billett eller refusjon av billettprisen, og dersom showet blir avlyst i sin helhet vil du få refundert billetten.

Informasjon om Pride Cruise

Det gjøres ingen endringer i planene om å arrangere Pride Cruise Bergen – Hirtshals 16. – 18. oktober sammen med Fjord Line. Vi oppfordrer jo alle som ønsker å kjenne på pride-følelsen og ønsker noe å se frem til, om å bestille reise på www.fjordline.no.

In 2021 we will dance together again!

With a heavy heart we regret to inform you that Bergen Pride 2020 in its original form is cancelled, due to the outbreak of the virus COVID-19. The decision has been made based on recommendations from local and national authorities, and because Bergen Pride, in this difficult time, will do what we can to help prevent further spread of the virus.

All physical events will be cancelled due to the outbreak. The events are yearly visited by 50 000 people, and the cancellation has major consequences for the festival, our audience and our suppliers, artists and other partners. We have great compassion for those who, because of this, will lose another booking and source of income, all the volunteers who have worked for a long time with this festival and everyone who have been looking forward to this year’s events.

We know that in this time of uncertainty, where many people feel lonely, there is a greater need for events such as pride. For many of you, pride is a place of freedom, love and unity, and a place to meet others like you. That is why the festival is working on alternative ways to make pride and spread love, without violating local and national guidelines.

We hope you will take care of each other and show solidarity in the months ahead. We promise to do everything we can to create solutions that allow us to celebrate diversity and spread love this June, and look forward to once again filling the city with the colors of the rainbow in 2021!

The festival will also take this opportunity to thank all our supporters who are standing by us through a challenging time!

Information regarding the show “An Evening With Bianca Del Rio”:

The festival is currently working on alternative dates for the show, and will come back with more information as soon as possible. If we change the date for the event you can choose between a new ticket or a refund. If we cancel the event you will receive a refund.

Information about Pride Cruise

Pride Cruise from Bergen to Hirsthals from 16. to 18. october will still go according to plan, and we urge all who wants to get some pride feeling and have something to look forward to, to book their journey at www.fjordline.no

X