En pride for alle

Av: Joakim Aadland, festivalsjef for Regnbuedagene i Bergen

Rullestolaktivist Helle-Viv forteller i dagens BT at hun ønsker seg en Pride der hun kan delta uten å oppleve fysiske hindre. Det er en drøm vi i Regnbuedagene deler. Som en minoritet har vi kanskje ikke alltid vært like flink å se mangfoldet i vår egen gruppe, kanskje er det ekstra vanskelig når du møter hindre i livet selv, å forstå at du kan være en av dem som setter opp hindre for andre. Heldigvis har minoriteter i vår egen minoritet gjort oss bevisst på at vi også må jobbe med de fysiske og mentale hindrene som hindrer noen av oss fra å delta. Nå er et av våre hovedmål å være tilgjengelig for alle som trenger oss.

Regnbuedagene i Bergens målgruppe personer som bryter med samfunnets forventinger og normer for kjønn og seksualitet og alle våre venner. Å arrangere en festival for en så stor, mangfoldig og sammensatt gruppe kan også by på utfordringer for oss som arrangør. For mens noen av våre publikummere kun føler seg trygge på Fincken, kan det samme utestedet være en fysisk hindring for andre. Vi velger som regel bort utesteder som ikke er universelt utformet, men Fincken er i en særstilling da det har en viktig historisk betydning for vårt miljø, og vi mener at en skeiv festival burde støtte opp om det lille tilbudet av skeive arenaer Bergen har å by på. Samtidig ønsker vi at flest mulig skal kunne delta, og vi har derfor andre lokaler til majoriteten av vår aktivitet. Det er årsaken til at bare to av festivalens nærmere 80 arrangement legges til Fincken. De resterende legges til lokaler hvor det er både fremkommelighet for personer i rullestol og tilrettelagt for personer med nedsatt hørsel.

Som festival tar vi hvert eneste år grep for å bli mer inkluderende, og for at alle våre publikummere føler seg sett. Vi skolerer våre vektere i inkludering av minoriteter, vi tilrettelegger for våre frivillige og vi har nulltoleranse for hatefulle ytringer og oppførsel. En klar majoritet av våre arrangementer er også gratis å delta på, slik at personlig økonomi ikke hindrer noen fra å delta. Vårt mål er en festival hvor alle byens innbyggere og tilreisende kan delta. Likevel er heller ikke vi i mål enda, noe som kommer tydelig frem når vi får høre fra personer i vårt eget miljø at de føler seg ekskludert på våre arenaer. Inkludering kommer ikke av seg selv, men gjennom å lytte til utsatte minoriteter og arbeide sammen mot vårt felles mål. Dette er en av grunnene til at festivalen har tatt initiativ til debatten «Dobbelminoritet – dobbelt diskriminert?» på Litteraturhuset onsdag 5. juni. Vi som festival ønsker å lytte til miljøet vårt, og få mer kunnskap om hvordan vi kan bli bedre.

Vi tror også veldig mange flere i Bergen hadde fått utbytte av å observere den debatten. Alt fra kultur- og konsertarrangører, restauranteiere, politikere og byutviklere, til den vanlige mannen i gaten. For vi har en lang vei å gå før Bergen kan skryte på seg å være en inkluderende by. Regnbuedagene i Bergen skal fortsette å lytte til alle modige personer som gir beskjed når urett blir begått, og vi skal gjøre vår del for at både vår egen festival, og byen, blir mer inkluderende. Selv når kritikken rettes mot oss –  det er faktisk da vi bør lytte mest!

X