june, 2019

03jun5:00 pm6:00 pmHomofobi på timeplanen?DEBATT / DISKUSJON

more

Event Details

1. august 2017 trådte skjerpinger i opplæringslovens kapittel 9a i kraft. Kapittelet handler om elevers rett på et trygt læringsmiljø, og slår fast at alle elever “har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring”. Elevens egen opplevelse av skolemiljøet skal veie tungt. Skolen har lovpålagt plikt til å ha nulltoleranse for mobbing, vold, diskriminering og trakassering, og der dette skjer har skolen plikt til å lage en skriftlig plan for å løse problemet.

Hva så med skoler som drives på såkalt religiøst verdigrunnlag?
Vil disse skolene kunne formidle ulike seksuelle orienteringer til sine elever i tråd med læreplanen? Plikter de å sikre et trygt og godt læringsmiljø, også for de av elevene som bryter med normer for kjønn og seksualitet? Flere kristne privatskoler krever at ansatte arbeider og lever i tråd med skolens verdigrunnlag, som for eksempel kan inkludere “livslang monogami mellom mann og kvinne”. Skolene unntas dermed fra det ordinære forbudet mot å stille spørsmål om samliv ved en ansettelse. 

Kan en skole drives med uttalt motstand mot andre samlivsformer enn den heteronormative og samtidig jobbe mot diskriminering av skeive elever?

CC: Gratis

Debattpanel vil bli annonsert på vår nettside.

Time

(Monday) 5:00 pm - 6:00 pm

Location

Litteraturhuset i Bergen

Østre Skostredet 5, 5017

ALDER

Åpent for alle.

Comments are closed