june, 2019

05jun8:00 pm9:00 pmDobbelminoritet - dobbelt diskriminert?PANELSAMTALE

more

Event Details

“Jeg er den eksotiske frukten alle vil ta på, men ingen vil ta med hjem til foreldrene sine. Du blir ikke sett på som et menneske. Det føles ikke så godt.” 

“For meg er det enda flere barrierer. Jeg har et utenlandsk navn, jeg er muslim, jeg har diagnosen min, jeg har feil dialekt. Og jo flere barrierer det er, jo vanskeligere er det for deg å nå frem.”

“Er det fordi jeg er mørk, er det fordi jeg er sjuk, eller fordi jeg er begge deler? Jeg syns det ofte er vanskelig å skille det. Jeg tror ofte at mye kan være en kombinasjon.”

“Jeg har jo redusert åpenheten min veldig i det siste. Begynt å sortere ut litt mer når det er nødvendig at jeg sier det.”

Ferske undersøkelser viser at det å tilhøre flere minoriteter kan gjøre en ekstra utsatt for diskriminering. Skeive med innvandrerbakgrunn opplever et dobbelt stigma, det samme gjør skeive med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom. 

I 2018 kom undersøkelsen: “Levekår blant skeive med innvandrerbakgrunn i Norge” og “Dobbelminoritet – dobbelt diskriminert? Unge dobbelminoriteter i møte med arbeidslivet”. Begge tar for seg problematikken rundt det å tilhøre flere minoritetsgrupper. 

Spesielt identiteter som er synlige eller tydelige, ser ut til å gjøre en utsatt for diskriminering. 

Hvordan er det å høre til flere minoriteter i Norge i dag? Frihet fra diskriminering er et spørsmål om menneskerettigheter. De publiserte undersøkelsene er et steg i riktig retning. Hvordan kan en sikre at de når ut og blir benyttet der det trengs?

Regnbuedagene i Bergen retter søkelyset på dobbeldiskriminering
og inviterer til panelsamtale om temaet.

CC: Gratis

Litteraturhuset, Boksalongen.

Time

(Wednesday) 8:00 pm - 9:00 pm

Location

Litteraturhuset i Bergen

Østre Skostredet 5, 5017

ALDER

Åpent for alle.

Comments are closed